Kdo so podjetniki, ki vam ne privoščijo dostojnega življenja?

VIR: https://www.reddit.com/r/LateStageCapitalism/comments/6ndn6z/greed/

Ob zvišanju denarne socialne pomoči je velik del javnosti izražal nestrinjanje, češ da se s tem ukrepom zgolj podpira lenuhe in da pošteni delavci zaslužijo komaj kaj več. Večina Slovencev se je takrat tudi strinjala, da je minimalna plača v Sloveniji prenizka in da je to dejanski problem, ne pa “nezaslišano visoke” socialne pomoči.

Faux Pas Sonje Šmuc, slovenske Marije Antoinete

V vrhu države so prisluhnili državljanom in tako je bil vložen predlog zakona o zvišanju minimalne plače z dosedanjih 604 € na celih 700 €. Takrat pa so v zrak skočili gospodarstveniki. Med prvimi se je seveda impozantno oglasila prva gospodarstvenica v državi mag. Sonja Šmuc s svojo zdaj že legendarno izjavo: “Nekdo, ki sedaj prejema 700 evrov, bo po novem ocenjen, kot da je na minimalni plači, torej ustvarjamo deželo bogatih revežev”, s katero ji je uspelo ponižati in prizadeti številne ljudi, ki komaj preživijo mesec, številne matere, ki vsako noč zaspijo v solzah, ker ne vedo, ali bodo naslednji dan lahko nahranile svoje otroke, mnoge očete, ki prenekatero noč prebedijo zaradi uničenega zdravja, ki so ga žrtvovali za svojega minimalca in za negovanost ter urejenost ljudi, kot je Šmucova. Vsi ti ljudje si po njenem mnenju ne zaslužijo, da bi prejeli mesečno 700€ plače.

Kud svi Turci, tam i mali Mujo

Kmalu so paradni gospodarstvenici, Mariji Antoineti slovenskega gospodarstve, sledili še njeni podaniki. Tik pred predvideno obravnavo predloga zakona o dvigu minimalne plače so na poslance in vlado naslovili odprto pismo, v katerem, mimogrede, niti niso znali pravilno zapisati imen določenih ministrov, na katere pismo naslavljajo.

V pismu so zavzeli odločno stališče PROTI dvigu minimalne plače. Z drugimi besedami, podjetja in njihovi predstavniki, ki so podpisniki tega poziva, menijo, da si njihovi in mnogi drugi delavci ne zaslužijo dostojnega življenja. Gospodarstveniki, ki so do svoje delovne sile zavzemali takšno stališče, so se nekoč imenovali sužnjelastniki.

Kdo so novodobni sužnjelastniki?

Na seznamu podpisnikov, ki ga objavljam spodaj, so tudi podjetja, v katerih prav danes poteka opozorilna stavka, ker se vodstvu ne zdi potrebno zvišati plač delavcev, da bodo njihove osnovne plače dosegle minimalno. Prav tako so podjetja, ki so znana po tem, da ne morejo obdržati kadra, ker so plače mizerno nizke, pogoji dela pa pošastni. Eden izmed podpisnikov je, denimo, tudi direktor, ki je pred nedavnim prejel občinsko nagrado za svoj izjemen prispevek k lokalni skupnosti. Nagrada znaša dve povprečni mesečni bruto plači. Toda on svojim delavcem ne privošči niti minimalne plače, ki je 1000 € nižja od povprečne.

Seznam podjetij, ki nam ne privoščijo dostojnega življenja

1. Boxmark Leather d.o.o., Marjan Trobiš, direktor
2. ebm-papst Slovenija d.o.o., Jošt Rupnik, generalni direktor
3. Kovintrade d.d. Celje, Marko Staroveški, predsednik uprave
4. Alfom d.o.o., Danilo Jeseničnik, direktor
5. M SORA d.d., Aleš Dolenc, direktor
6. MALI – E- TIKO d.o.o. Tržič, Marjan Mali, direktor
7. KZ Laško z.o.o., Jože Žabkar, direktor
8. ETI Elektroelement d.o.o., mag. Tomaž Berginc, generalni direktor
9. Inter gozd d.o.o., Miha Jurančič Cvek, direktor
10. Moda Mi & lan d.o.o., Milan Mörec, lastnik
11. STRABAG d.o.o., Lidija Žagar, komercialna direktorica za Slovenijo
12. BDC – TIM d.o.o., Nataša Ostrež, direktorica
13. GRAMMER Automotive Slovenija d.o.o., Darjan Pušnik, direktor
14. DINOS d.d., Damijan Zorko, predsednik uprave
15. Sejmi, turistično podjetje, d.o.o., Matej Trpin, direktor
16. DOORS, d.o.o., Aleš Jerala, direktor
17. ISS Facility Services d.o.o., mag. Petra Nikolič, direktorica
18. Espada d.o.o., Edvin Vatovec, direktor
19. G-M&M, d.o.o., Janez Pezdirc, direktor
20. MOJ BIRO, Mojca Kermel s.p.
21. MEGATEKSTIL d.o.o., Andreja Šoštarič, direktorica
22. Elektrosignal, d.o.o., Branko Kukec, direktor
23. Bartec Varnost d.o.o., Simona Klukej, direktorica
24. KOTO d.o.o., Matej Resnik, direktor
25. Ljubljanske Mlekarne, d.o.o., Tomaž Žnidarič, direktor
26. Računovodstvo Drago Plečko s.p.
27. Avtomehanika Bezek s.p., Frank Bezek
28. Paloma d.d., Thomas Reibelt, predsednik uprave
29. Tanin Sevnica d.d., Ivan Mirt, direktor
30. Skupina IMPOL, Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor
31. Pivka d.d., mag. Janez Rebec, predsednik uprave
32. Juteks d.o.o., Dušan Štiherl, generalni direktor
33. KZ Cerklje, z.o.o., Mirko Jenko, direktor
34. Mlekarna Celeia, d.o.o., Marjan Jakob, direktor
35. Papirnica Vevče d.o.o., Marko Jagodič, direktor
36. Salonit Anhovo, d.d., Julijan Fortunat, predsednik uprave
37. Kolektor Sikom d.o.o., Dejan Velikanje, direktor
38. SUMIDA Slovenija, d.o.o., Primož Egart, direktor
39. Avto Car d.o.o., Sašo Car, direktor
40. INPLET pletiva d.o.o., Helena Zidarič Kožar, direktorica
41. IBS Varovanje in storitve d.o.o., Dalibor Debartoli, direktor
42. Marles hiše Maribor, d.o.o., Bogdan Božac, direktor
43. IMP Armature d.o.o., Marjan Kelvišar, direktor
44. MM KUVERTA d.o.o., Maja Cedilnik, direktorica
45. Lindab d.o.o., Roman Krutšinkin, direktor
46. Stilles d.d., Rok Barbič, predsednik uprave
47. MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Bojan Konič, direktor
48. TBP Tovarna bovdenov in plastike d.d., Stanislav Loncner, direktor
49. Sportina Bled d.o.o., Sašo Pušnik, direktor
50. Gorenje IPC, d.o.o., Mirko Rožanc, direktor
51. Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, dr. Veronika Trdan, predsednica društva
52. TIPRO d.o.o., Milan Čelan, direktor
53. Mlinotest d.d., Danilo Kobal, predsednik uprave
54. Iskra ISD d.o.o., Igor Hafnar, direktor
55. Iskra ISD strugarstvo d.o.o., Brigita Železnikar, direktorica
56. Iskra ISD Plast d.o.o., mag. Damjan Mohorič, direktor
57. Iskra ISD Livarna d.o.o., Iztok Dolenc, direktor
58. Iskra ISD galvanika d.o.o., Aleš Mesec, direktor
59. Iskra ISD storitve d.o.o, Igor Hafnar, direktor
60. OMV Slovenija d.o.o., Vanja Lombar, direktorica
61. KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o., Borut Flander, direktor
62. Vipap Videm Krško d.d., Jožica Stegne, predsednica uprave
63. ETA d.o.o. Cerkno, Domagoj Matasić, predsednik
64. VG5 d.o.o., Lovro Krapež, družbenik
65. JON turizem, trgovina in proizvodnja d.o.o., Petra Terčelj, direktorica
66. CGP, d.d. Novo mesto, Martin Gosenca, predsednik uprave
67. Data d.o.o., Aleš Zevnik, direktor
68. Aktiva varovanje d.d., Ranko Šmigoc, izvršni direktor
69. Aktiva Inpod d.o.o., Ranko Šmigoc, direktor
70. Aktiva TS d.o.o., Jasmina Tatarovac Šušteršič, direktorica
71. Aktiva čiščenje d.o.o., Jasmina Tatarovac Šušteršič, direktorica
72. Aktiva upravljanje d.o.o., Jasmina Tatarovac Šušteršič, direktorica
73. SIJ Suz d.o.o., mag. Andrej Pogačnik, direktor
74. SIJ Elektrode d.o.o., mag. Andrej Pogačnik, direktor
75. Zobozdravstvo Dentea, Mateja Krivograd Verhnjak s.p.
76. Palfinger d.o.o., Michael Steiner, direktor
77. Recinko d.o.o., Brane Merhar, prokurist
78. SIJ Metal Ravne d.o.o., Andrej Gradišnik, glavni direktor
79. Talum d.d. Kidričevo, Marko Drobnič, predsednik uprave
80. SIJ Zip Center d.o.o., Alenka Stres, direktorica
81. Relax d.o.o., mag. Alojz Gostenčnik, direktor
82. Relax Turizem d.d., mag. Karmen Kosec, predsednica upravnega odbora
83. Relax Trans d.o.o., Branko Kremzer, mag., direktor
84. Adved d.o.o., mag. Alojz Gostenčnik, direktor
85. SIJ Acroni d.o.o., mag. Branko Žerdoner, glavni direktor
86. TOP 50, mag. Alojz Gostenčnik, direktor
87. SIJ RAVNE STEEL CENTER d.o.o., Gregor Adler, direktor
88. CPK d.d., Igor Ukota, predsednik upravnega odbora
89. HELLA Saturnus Slovenija d.o.o., Boštjan Furlan, direktor
90. DIGIT, d.o.o., Ivan Miklič, direktor
91. Kamp Zlatorog d.o.o., Aco Trampuž, direktor
92. DON DON d.o.o., Alenka Mozetic Zavrl, direktorica
93. Sodexo d.o.o., Cvetka Franko, direktorica
94. GVS d.d., Marko Bradač, predsednik uprave
95. EKOS Novo mesto d.o.o., Verena Robar, direktorica
96. PROTEKT DOLENJSKA d.o.o., Matija Bradač, direktor
97. GVS varovanje d.o.o., Rok Markovič, direktor
98. GVS storitve d.o.o., Jasna Bradač, direktorica
99. AC VOVK d.o.o., Matic Bradač, direktor
100. Gostilnica Barba d.o.o., Verena Robar, direktorica
101. Avto Center VOVK d.o.o., Tomaž Vovk, direktor
102. IMP ELEKTRO d.o.o., Sonja Pečaver, direktorica
103. IMP PROMONT-ELEKTRO d.o.o. Novo mesto, Matija Bradač, direktor
104. PANTER G&B d.o.o, Verena Robar, direktorica
105. EUROTEK TRANSPORT d.o.o., Matija Bradač, direktor
106. EUROTEK LOGISTIKA d.o.o., Matija Bradač, direktor
107. STV PLUS d.o.o., Matic Bradač, direktor
108. EUROTEK Trebnje, d.o.o., Anton Grebenc, Matija Bradač, direktorja
109. SAM d.o.o. Domžale, Anton Sedeljšak, prokurist
110. MODRI VAL d.o.o., Anže Vovčko, direktor
111. Slometal d.o.o., Klemen Prinčič, direktor
112. ŠTORE STEEL d.o.o., Ivan Jurkošek, direktor
113. AKRON d.o.o., Mojca Cilenšek, direktorica
114. Telkom d.o.o., Branko Lenart, prokurist
115. Lisca d.d., Marko Ninčević, generalni direktor
116. Pikas d.o.o., Matjaž Pirc, direktor
117. KOPUR d.o.o., Dušan Goršek, direktor
118. REVOZ d.d., Kaan Ozkan, predsednik uprave, Anton Zvonko Kink, član uprave, direktor človeških virov
119. GABRIJEL ALUMINIUM d.o.o., Andrej Gabrijel, lastnik podjetja
120. TIM PAVLIN d.o.o., mag. Tomaž Pavlin, direktor
121. Novak M d.o.o., Miha Novak, generalni direktor
122. ŽITO d.d., Janez Bojc, generalni direktor
123. Eurofins ERICo Slovenija, d.o.o., mag. Marko Mavec, generalni direktor
124. Pekarna Geršak d.o.o., Rafael Brance, prokurist
125. Optiprint, d.o.o., Alen Osterman, direktor
126. AquafilSLO d.o.o., dr. Saša Muminović, član uprave
127. Tiskarna Novo mesto d.d., Skupina Perspektiva, Vesna Južna, prokurist
128. Hidrotehnik d.d., Skupina Perspektiva, Vesna Južna, prokurist
129. HERMI d.o.o., Milan Rauter, direktor

130. Združenje delodajalcev Slovenije, Jože Smole, generalni sekretar
131. Klub Slovenskih podjetnikov – SBC, Marjan Batagelj, predsednik
132. Združenje bank Slovenije (v imenu bank in hranilnic), mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica