Bodo slovenska sodišča legalizirala pedofilijo?

Po absurdni razsodbi, da posilstvo speče ženske ni posilstvo, je naslednji logičen korak razsodba, da tudi posilstvo otroka ni posilstvo.

Po definiciji je vsak spolni odnos brez privolitve posilstvo. Tako ga definira Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, ki jo je ratificirala tudi Republika Slovenija. Po omenjeni konvenciji mora biti privolitev v spolna dejanja “dana prostovoljno kot izraz svobodne volje osebe, ocenjene v okviru danih okoliščin”.

Sodna praksa banana republike

Toda ne za koprsko sodišče. Tam namreč tolmačijo, da mora biti uporabljena točno določena grožnja, da se spolno dejanje kvalificira kot posilstvo. Slovensko pravosodje posilstvo definira kot dejanje, v katerem storilec žrtev “prisili” v spolni odnos na enega izmed naslednjih dveh načinov:

1. prisili tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo

2. prisili tako, da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril nekaj, kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo.

Torej, če je žrtev tako ali drugače onesposobljena ali v stanju, kjer ni zmožna niti dati privolitve niti ji ni potrebno groziti, posilstvo ni možno. Tako o tem govori slovensko pravosodje.

Privolitev? Zakaj le?

Razmišljajmo dalje. Kot spolni napad ali posilstvo se obravnava vsako spolno dejanje z osebo, mlajšo od 15 let, ker se izhaja iz predpostavke, da oseba pod določeno starostjo ni zmožna dati privolitve. Od tod tudi izraz “starost privolitve”, ker je za privolitev v spolnost nujna določena psihofizična zrelost, privolitev je pa nujni pogoj za legalno spolnost. Brez privolitve ni spolni odnos, pač pa posilstvo.

Toda višji senat koprskih sodnic je razsodil takole: “Kadar storilec uporabi silo šele po tistem, ko že pride do spolnega odnosa, oziroma zato, da spolni odnos dokonča, kot je to v obravnavani zadevi, potem kaznivo dejanje posilstva ni podano.” Storilec je napadel spečo žensko. Ženska ni bila zmožna dati privolitve, niti ji ni bilo potrebno groziti, ker je spala. Kot taka je bila v spanju zmanjšane zavesti.

Po tej razsodbi je torej povsem legalno človeka omamiti in ga spolno zlorabiti. Ni pomembna privolitev, pomembno je ali je bila potrebna uporaba sile. In ker privolitev ni pomembna, potem tudi ni več pomembno, ali je človek zmožen dati privolitev. S tem avtomatsko ne obstaja več posilstvo oseb, ki zaradi starosti (otroci) ali invalidnosti (osebe z motnjo v duševnem razvoju, po poškodbah glave, z demenco…) niso zmožne dati privolitve v spolni odnos. Pri teh skupinah oseb niti ni potrebna uporaba sile, ker se ne bodo upirali. Otrok ve, da mora v vsem ubogati odrasle. Tetraplegik se zaradi gibalne oviranosti ne bo branil. Sila ni potrebna, zato ni uporabljena, torej ni posilstvo.

Spavate li mirno, koprske sodnice?

Ne razumem, kaj se je zgodilo. Nisem pravnica, ampak ne razumem, kako lahko Slovenija ratificira Konvencijo Sveta Evrope, obenem jo pa z zakonodajo krši na celi črti. Prav tako ne razumem, kako je sploh možno, da v domnevno civilizirani državi obstaja zakon, ki dobesedno dovoljuje posilstvo. Prav čudi me, da za žrtev, ki se vmes zbudi in se začne upirati, ni zagrožena kazen s kamenjanjem, ker ob tako primitivni mentaliteti bi bilo to povsem pričakovano. Obenem dvomim, da si bo kdo v Sloveniji še drznil spati nenadzorovan.

Inštitut 8. marec je ob tem sestavil peticijo za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva. Skrajni čas je, da se tudi Slovenistan civilizira. Podpišite TUKAJ, preden zadremljete. Ker kot vidite, vas lahko takrat povsem legalno posili kdorkoli pride mimo.